Uitreik

Voedingskema

Voedselpakkies word weerkliks aan die 55 gesinne uitgedeel.  Nuwe aanmeldings word op ‘n noodlys geplaas en ontvang weerkliks ‘n noodpakkie.  Daar is altyd 10 gesinne op die waglys.

Basiese voedsel word aan die gesinne verskaf soos: blikkies bully beef, vis, bone, mielies, koekmeel, suiker, rys, macaroni, eiers, mieliemeel en soya.


Elke gesin ontvang ook elke einde van die maand ‘n bederf pakkie van ‘n welgestelde gesin wat hulle aanneem en bederf.  Bederf pakkies behels:  shampoo, deodorant, koeldrank, koffie, koekies, seep, toiletpapier, skottelgoedseep, waspoeier ens.  Gesinne wat ingeskakel is by die projek en voedsel ontvang is verplig om deel te neem aan opheffingsgroepe asook werkskeppings aktiwiteite, as teen prestasie.


Opheffingsgroepe

Elke Vrydag word hierdie groepe aangebied vir almal wat voedsel pakkies ontvang.  Tusk se fisioterapie studente skakel ook by die projek in en bied ook groepe aan.

Groep onderwerpe vir 2020 (eerste kwartaal)

1. Verhoudings – ouer & kind
- man / vrou
- vriendskapsverhoudings
2. Trauma
- wat is dit
- hoe werk dit
- hoe hanteer ‘n mens dit
3. Altzheimers
4. Skole
- kultus
- bende groepe
5. Finansies
- opstel van begroting
6. Gesonde eetgewoontes
7. Depressie en angs

Hierdie groepbesprekings poog om die mense in te lig en hulle te bemagtig met kennis.  Elke groeplid maak ‘n spog leer, wat deur die maatskaplike werker geevalueer word.


Werkskepping

Verskeie werkskeppings aksies vind plaas by die projek waarby die mense kan betrokke raak.

Dinsdae: (word by die mark verkoop)
Naaldwerk 
Brei & hekelwerk 
Macrome
Kaartjies en "crafts".


Bybelstudie

Formele bybelstudies word op Donderdae oggende aangebied. Groeplede is nie verplig om dit by te woon nie, maar die wat dit bywoon ervaar geweldige geestelike groei en verdieping.


Kleuterskool

30 Sorgbehoewende kleuters word gratis onderrig en skoolgereed gemaak op die perseel.  Daagliks word ‘n maaltyd aan hierdie kinders voorsien (wat soms die enigste ete vir die dag is).  In die winter maande word elke kind toegerus met ‘n sweetpak, ‘n paar skoene en 2 kombers.  Indien ander behoeftes geïdentifiseer word – help ons waar ons kan.