Kontakbesonderhede

Kontakpersone

Bankbesonderhede

Dollie Verhage
082 821 5859
dollieverhage@icloud.com


Gerda van Emmenis
082 684 1042

Leentjie van Niekerk
082 370 3808

Anita van Zyl
083 559 0935

Wespoort Uitreik
Absa Lynnwood
Rek no: 914 724 0326