Agtergrond

Meer oor Wespoort Voeding en Uitreikskema

Die Wespoort Voeding en Uitreik projek fokus daarop om materiële nood te verlig by gesinne in die Danville/ Elandspoort gemeenskap. Die projek bestaan reeds 28 jaar. Tans bedien die projek 55 sorgbehoewende gesinne.

Alle gesinne word eers geevalueer deur die Pastorale berader. Daarna word die gesinne deel van ‘n opheffings program, met ‘n voedselpakkie wat as teen prestasie dien.

Die projek bedien 95% blanke gesinne, aangesien die gemeenskap wat nood ervaar oorhoofs blank is.


Hoe beland iemand in hierdie situasie?

Die mense wat deel is van die projek is werkloos, agv die volgende omstandighede: swak geskool, gestremd of bejaard.


Wie kwalifiseer om hulp te ontvang?

Die meeste gesinne wat aanklop vir hulp ontvang slegs ‘n welsyn toelaag vanaf die staat van R 1,700 pm.